הקוד האתי

הצוות

קבוצת תווית מאמינה שהדרך להצלחה עוברת דרך העצמת יחידים וצוותים, מעודדים יוזמות לשיפור וחידוש ומקשיבה לאתגרים תוך שאיפה להתגבר ולנצח ולשם כך אנו:

ספקים ולקוחות

קבוצת תווית מחויבת לנהוג בהגינות וביושר ולשמר איכות ברמה הגבוהה ביותר בין ספקינו ובכדי לרצות את לקוחותינו.

סביבה וקהילה

קבוצת תווית מחויבת לסביבה בה היא פועלת מתוך מחשבה רחבה על איכות הסביבה ותרומה לקהילה.